מכרזים כלליים

מכרזים כלליים

תאריך אירועכותרתהורדה
2018-12-09Old File פרסום מתוקן למכרז 22/18 איסוף, פינוי וטיפול בפסולת ברחבי המועצה
המועצה המקומית דבוריה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית, ברחבי היישוב, כמו גם שירותים נוספים בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני
2018-11-22Old File איסוף, פינוי וטיפול בפסולת ברחבי המועצה
המועצה המקומית דבוריה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית, ברחבי היישוב, כמו גם שירותים נוספים בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני
2018-11-18Old File שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית
המועצה המקומית דבוריה מזמינה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית, ברחבי היישוב, כמו גם שירותים נוספים בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני
2018-07-26Old File מכרז פומבי מס'- 18/2018,  ביצוע עבודות פיתוח  לחניון ארעי למשאיות  בדבוריה
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז פומבי מקבלנים רשומים בתחום עבודות הפיתוח,. ביצוע עבודות פיתוח  לחניון ארעי למשאיות  בדבוריה
2018-07-07Old File הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-13/18 - שיפוץ ופיתוח  ספריה
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-07-07Old File הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-12/18 - שיפוץ מרכז מורשת
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-07-07Old File הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-11/18 - טריבונה ורשת צל למגרש ביה"ס
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע טריבונה ורשת צל למגרש בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-07-07Old File ​​​​​​​הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-10/18 - שיפוצים
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוצים בקומת מרתף + חדרי יועצים וחדר מחשבים בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-06-28Old File קנטרי דבוריה
מועצה מקומית דבוריה מזמינה בזה קבלת הצעות מחיר מקבלנים בשיטת המטפה הסגורה להקמת בריכת שחיה, חדר כושר ואולם ספורט. **** הודעה על דחיית סיור קבלנים להלן הודעה בדבר מכרז מס' 14/2018 הקמת בריכת שחיה, חדר כושר ואולם ספורט, המועצה מודיעה בזה: א. סיור הקבלנים אשר תוכנן ליום 5.7.2018 בשעה 10 בבוקר לא יתקיים. ב. חלף זאת, מועד חדש יקבע בפרסום חוזר. בכבוד רב', רו"ח זוהיר יוספיה, ראש המועצה
2018-06-24Old File מכרז זוטא  מס'-13/18 - שיפוץ ופיתוח ספריה
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-06-24Old File מכרז זוטא מס'-12/18 - שיפוץ מרכז מורשת
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-06-24Old File מכרז זוטא  מס'-11/18 -
2018-06-24Old File מכרז זוטא מס'-10/18 - שיפוצים בקומת מרתף + חדרי יועצים וחדר מחשבים
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוצים בקומת מרתף + חדרי יועצים וחדר מחשבים בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-05-30Old File הארכת מסירת ההצעות  למכרז פומבי מס'- 8/18
2018-03-05Old File מכרז פומבי מס'- 5/2018,  בצוע עבודות דשא סינטטי לקהילה  בדבוריה
מועצת דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר במכרז מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה לבצוע עבודות דשא סינטטי לקהילה בדבוריה.
2017-02-18Old File עבודות שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר אלטור מפני רעידות אדמה
2017-02-18Old File ביצוע עבודות שיפוץ מבנה אולם ספורט-מתנ"ס עליון