תאריך : 20/11/2013

 

פרוטוקול ישיבת המועצה  מן המניין מס' 9/13

 

 

הישיבה התקימה באולם ישיבות המועצה המקומית דבוריה ביום 20/11/2013 בשעה 14:00.

 

נוכחים : מר מתי אבני – ראש המועצה

               מר דוד בוחניק – חבר המועצה

               גב' נעמה אברהמי – חברת המועצה

 

נעדרו :

מר וליד לוטפי דיאב- חבר מועצה

מר ג'אנו פס- חבר המועצה

 

נוכחים אחרים: מר זוהיר יוספיה  ראש המועצה הנבחר

מר ריחאן נג'אר – יועמ"ש - , מר וגיה עזאיזה – גזבר המועצה ,גב' אנעאם מוקטרן  - מנהלת רווחה , מר יוסי פרץ – חשב מלווה , מר מוחמד דרויש – מזכיר המועצה , רו"ח נאדר זועבי , רו"ח אבראהים סרחאן.

 

 

על סדר היום

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המועצה הקודם.

2.      סקירה ועדכונים מאת ראש המועצה.

3.      אישור תב"ר על סך 677 אלש"ח ממענק פיתוח משרד הפנים לשנת 2013.

4.      אישור תוספת לתב"ר מס' 426 למטרת בניית בי"ס תיכון.

5.      אישור תב"ר על סך 80,000 ₪ ממימון קרן שלם למטרת שיפוץ ורכישת ציוד למע"ש.

 

 

ראש המועצה : פתח את הישיבה וברך את הנוכחים מר זוהיר יוספיה שנבחר להיות ראש המועצה אנו מברכים אותך ומאחלים לך הצלחה,  הובלנו כוונים רבים והסדרנו את העניינים במועצה מבחינה כספית – עשינו סדר לספקים ולנותני שירותים , היום כל התשלומים מסודרים בשוטוף לכל נתוני השירות והספקים ומוסדות שכר .

 

 

 

 

 

אני מבקש להוסיף שני סעיפים לסדר היום .

 

1.      אישור הרבעון ה- 3 לשנת 2013 .

2.      אישור עידכון התקציב לשנת 2013 .

 

החלטה : הוחלט פה אחד להוסיף את שני הסעיפים המוצעים לסדר היום וכמפורט להלן:

 

6.      אישור הרבעון ה- 3 לשנת 2013.

7.      אישור עידכון התקציב לשנת 2013

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המועצה הקודם

 

            ראש המועצה : מבקש לאשר פרוטוקול ישיבת המועצה הקודם

 

החלטה : הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת המועצה מס 8/13 מיום13.10.2013 .

 

2.      סקירה ועדכונים מאת ראש המועצה .

 

3.      אישור תב"ר על סך 677 אלש"ח ממענק פיתוח משרד הפנים לשנת 2013

 

החלטה : הוחלט פה אחד לאשר תב"ר על סך שש מאות שבעים ושבעה אלף ₪ ממימון משרד הפנים לשנת 2013 למטרת סלילת כבישים ותאורת רחובות.

 

4.      אישור תוספת לתב"ר מס' 426 למטרת בניית בי"ס תיכון

ראש המועצה : המועצה החליטה לאשר תב"ר מס' 426 על סך 3,941,382 ₪ מיום 18.02.13 למטרת  הקמת מבנה חינוך בבי"ס מקיף דבוריה והיום משרד החינוך מבקש להרחיב הקיף הבניה בעלות של 870,000 ₪ כאשר משרד החינוך ממן 827,690 ₪ והשאר ממימון עצמי של המועצה ,אני מציע לאשר תוספת לתב"ר מס' 426 למטרת הקמת מבנה חינוך בבי"ס מקיף דבוריה בעלות של 870 אלש"ח וכמפורט להלן:

 

הכנסות :

827,690 ₪ ממשרד החניך

42,310 ₪ ממקורות עצמיים

 

סה"כ הכנסות : 870,000 ₪                             סה"כ הוצאות : 870,000 ₪

 

5.      אישור תב"ר על סך 80,000 ₪ ממימון קרן שלם למטרת שיפוץ ורכישת ציוד למע"ש.

 

החלטה : הוחלט פה אחד לאשר תב"ר על סך שמונים אלף שקל חדש למטרת שיפוץ ורכישת ציוד למע"ש במימון מלא מקרן שלם וכמפורט להלן:

 

סה"כ הכנסות   80,000 ₪                               סה"כ הוצאות 80,000 ₪

 

 

6.      אישור הרבעון השלשי  לשנת 2013

 

 ראש המועצה : בקש מרו"ח אבראהים סרחאן להציג את הריבעון השלישי לשנת 2013 זאת אומרת עד 30/9/13.

 

אבראהים סרחאן:

סה"כ הכנסות 24,948 אלש"ח .

סה"כ הוצאות 25926 אלש"ח.

 

ברבעון זה נוצר גרעון על סך 978 אלש"ח, גרעון זה נובע מאחוז גבייה נמוך , והוצאות שהיו משנים קודמות.

 

החלטה : חברי המועצה אשרו פה אחד את הרבעון השלשי לשנת 2013.

 

7.      אישור עידכון התקציב לשנת 2013

 

עקב הגדלת מענק האיזון והגדלת הכנסת המועצה בוצע עדכון בתקציב המועצה ותקציב המועצה גדל , אני מבקש מרו"ח אבראהים להציג את הדברים בפני החברים.

 

אבראהים סרחאן: עודכן סכום המענק האזון הכללי בסך של 2.59 מליון ₪ ונוספו עוד הכנסות כנגד אותן הכנסות  נוספות מול הוועדה לתכנון ובנייה ובכךגדל תקציב המועצה מ- 32196 אלש"ח  ל- 35,605 ₪ ועודכנו סעיפי התקציב בהתאם ולפי הטבלה המצורפת.

 

ראש המועצה : אני מבקש לאשר את התקציב כפי שהציג אותו מר אבראהים .

 

החלטה : הוחלט פה אחד לאשר את העדכונים בתקציב והגדלתו לסך של 35605 אלש"ח ולפי הטבלה המצורפת .

**********************************************

דוד בוחניק : אני מברך אותך ראש המועצה החדש ,מה שצריך להגיד לך ראש המועצה אתה מקבל צוות יוצא  מן הכלל , האנשים היו רציניים לא דברו שטויות , ולא הרימו קול סתם , היתה דרך ארץ יוצאת מהכלל ואני משבח את דרך הארץ בו והתרבות- כאן למדתי הרבה דברים, היו שני ראשי רשויות מושון ומתי – מושון עשה מהפכה שהגענו – היה גרעון של 62 מליון ₪ .

אני אגלה עוד מה שהוא אני אומר בקנה מידה  קטן אם היחסים שהתנהלו כאן בין חברי המועצה והעובדים בכלל, היו יחסים מעניינים .

הרבה שמחה הרבה סמבטיה, לא הרגשתי טיפה של שנאה ו/או מבט של שנאה היחסים יכולים להגיע לכל מקום , למה יש מלחמות  בעולם על מה המלחמה , אני לוקח את דבוריה כדוגמא , בדבוריה אין מה להתבייש המקרה שקרה לפני כמה חודשים היה יוצא דופן – האנשים מתורבתים חרוצים.

אני רוצה להודות לפקידים .

 

מוחמד דרויש : אני רוצה להודות לראשי הוועדות ולחברי הוועדות על המאמץ ועל העשיה בדבוריה ועל כך שהחזירו את המועצה לתפקד ללא חובות ואני מאחל לכולם הצלחה בהמשך דרכם .

 

אינעאם מוקטרן: למתי תמיד עזרת שלא היה ניתן לעזור.

 

זוהיר יוספיה : בשם תושבי דבוריה אני רוצה להודות למתי וכל החברים בזכותכם הגענו ליום הזה מועצה ללא גרענות, האנשים בדבוריה הם טובים לא ערבנו פוליטיקה  זכותנו להיום ביחד לקיים חיים במדינת חוק .

 

אני רוצה להודות במיוחד למר מתי שהתנדב ואני רוצה להודות גם לרו"ח ולחשב .

יש הרבה מה לעשות לדבוריה ואני אהיה בקשר.

אני אזמין את כלכם לישיבת המועצה הראשונה ואני מקווה שיהיה המשך עבודה טובה .

 

יוסי פרץ : אני ממשיך כאן ברשותכם עבדתי בצמוד למתי היתה מתנה גדולה הוא הגיע לישוב, מקצוען, מבין עניין, עוד נסיעה, הוא מזיז עניינים, כאילו זה הבית שלו באמת זה מרגש זה ברכה לישוב וישר כח.

באותה הזדמנות אני רוצה לברך את חברי הוועדה , הזזתם דברים עשיתים עבודת קודש . למתי אהבתי לעבוד אתך לזוהיר אתה נכנס למערכת מצב כספי מצויין שאתה צריך לשפר אותה ולמצוא עוד מקורות הכנסה לישוב יש פוטנציאל עצום .

אני אתן את הכל למען הישוב .

 

הישיבה ננעלה בשעה 16:00

 

רשם : מוחמד דרויש – מזכיר המועצה