קיים מאגר מידע אחד לרשות המקומית דבוריה כמפורט להלן:

 1. מאגר מידע בחברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ .

 

ע"פ הוראת חוק הגנת הפרטיות: על כל רשות מקומית לאבטח את מאגרי המידע שלה! 

הרשויות המקומיות הן הבעלים של מאגרי מידע רבים, ורבות מהן מחזיקות את מאגרי המידע שבבעלותן באחזקת החברה לאוטומציה, המספקת שירותי מחשוב מגוונים לרשויות המקומיות ומהווה לשכת שירות חיצונית של הרשויות.

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"),לתקנות הנלוות אילו, הרשויות המקומיות מחויבות לרשום את מאגרי המידע שבבעלותן בפנקס מאגרי המידע. כמו כן, בהתאם להוראות החוק יש צורך בהסכם בכתב בין החברה לאוטומציה (קרי,מחזיק המאגר), לבין הרשות המקומית(קרי, בעל המאגר). 

בהסכם כאמור יש לקבוע, בין היתר, למי תהיה נתונה אפשרות הגישה למאגר המידע.

מטרת מסמך זה היא לסייע ולכוון את הרשות המקומית בפעולות הנדרשות לרישום מאגרי המידע שברשותה, ולחתימה על הסכם מול החברה לאוטומציה , כנדרש בין בעל מאגר המידע והחברה המחזיקה במאגר. 

יצוין כי על פי החוק, הרשות המקומית והחברה לאוטומציה אינן רשאיות להפעיל, להחזיק ו/או לתחזק מאגרי מידע, שאינם רשומים בפנקס מאגרי המידע ושאין לגביהם הסכם בכתב כנדרש. 

פעילות הסדרת הרישום והחוזה, מחויבת למניעת מצב בו החוק לא מקוים. 

אי קיום הוראות החוק מהווה עבירה חמורה שהעובר אותה דינו מאסר שנה ועד חמש שנים, לפי סוג העבירה, וזאת בנוסף לאמצעי אכיפה אחרים הנתונים לרשם מאגרי המידע.

מאגרי המידע

בהתאם למערכות השונות, החברה לאוטומציה מחזיקה במספר מאגרי מידע עבור לקוחותיה:

  • א. מאגר מערכת יוצרת חיוב – מג"ע, חינוך, חניה, רישוי עסקים וכד' 
  • ב. מאגר שכר ומשאבי אנוש – עובדי הרשות המקומית
  • ג. מאגר מערכת רווחה - לקוחות המערכת
  • ד. מאגר מערכת פיננסית – ספקי שירות וציוד לרשות המקומית