מס' שם תפקיד נייד כתובת מיל
1 זוהיר יוספיה ראש המועצה 0528411030 Zohair_y@hotmail.com
2 ד"ר ח'אלד מסאלחה ממלא מקום ראש המועצה 0505722119 Khali265@gmail.com
3 השאם אכתילאת סגן מועצה 0572275158 ת.ד: 768דבוריה 16910
4 פדיל עוכאשה חבר מועצה 0523702068 ת.ד: 427 דבוריה 16910
5 עיסא יאסין חבר  מועצה 0572406893 ת.ד: 415 דבוריה 16910
6 פהמי אטרש חבר מועצה 0526081298 ת.ד: 943 דבוריה 16910
7 אמיר עזאיזה חבר מועצה   0505475888 Alwhde495@gmail.com ת.ד: 98 דבוריה 16910
8 ד"ר פאדל אבו סוביה חבר מועצה 0507798878 Dr_fadelabusabieh@walla.com
9 פיסל  חסין עזאיזה חבר מועצה 0508267210 ת.ד: 20 דבוריה 16910
10 נגאר איאד חבר מועצה 0505724071 Ngara ivad@walla.com ת.ד : 314 דבוריה 16910