תאריך : 25.2.2015

محضر جلسة استثنائية

 

عقد مجلس دبوريه المحلي جلسته الاستثنائية   في قاعة جلسات المجلس المحلي وذلك يوم الاربعاء  الموافق 15/02/25 وفي تمام الساعة 20:45   مساء .

 

الحضور :

1.    رئيس المجلس المحلي – السيد زهير يوسفيه

2.    السيد خالد مصالحة –قائم باعمال رئيس المجلس

3.    السيد فهمي اطرش- نائب رئيس المجلس  

4.    السيد هشام اكتيلات – نائب رئيس المجلس

5.    السيد اياد نجاره – عضو

6.    السيد د. فاضل ابو سبيه  – عضو

7.    السيد فضيل عكاشه – عضو

8.    السيد  امير عزايزه – عضو

9.    السيد عيسى ياسين- عضو

10.                        السيد فيصل عزايزه - عضو

 

الغياب :

 

 

 

حضور آخرون:  السيد مسيره ابراهيم, السيد محمد درويش – سكرتير المجلس المحلي, السيد نعيم اكتيلات , السيد ريحان نجار – المستشار القضائي للمجلس المحلي

 

 

جدول الاعمال

 

** اقرار توصية لجنة الدعم المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس المجلس المحلي : لقد كانت جلسات بخصوص هذا الموضوع , فقد تم مصادقة المعايير التي قدمت من قبل اللجنة المهنية (ועדה מקצועית ) للدعم المالي في جلسة مجلس محلي سابقة وبعدها تم الاعلان عن قبول طلبات دعم بموجب التوجيهات التي تم مصادقتها , وتم تقديم طلب دعم واحد من جمعية الرياضة المتعددة الاجيال עמותת ספורט רב גילאי דבוריה وبُحث الطلب من قبل اللجنة المهنية  وتبنت هذا القرار اللجنة الثانوية للدعم المالي وهذا نصه:

 

 

החלטה והמלצה :

        א.        מדובר בבקשה למתן תמיכה שהוגשה ע"י מוסד ציבורי עמותת ספורט רב גילאי דבוריה "ע.ר".

         ב.         עיון בבקשה ובמסמכים מעלה כי הבקשה הוגשה בהתאם לנוהל תמיכות וצורפו לה המסמכים הדרושים עפ"י נוהל זה.

          ג.         מדובר בעמותה אשר קיימת ופועלת בתחום המועצה .

         ד.         בתקציב המועצה אושרה הקצבה לתמיכות בסך של שלוש מאות וחמישים אלף ₪ .

        ה.        הוועדה המקצועית הכינה הצעה לתבחינים אשר הובאו בפני מליאת המועצה ואושרו על ידיה.

          ו.         לאור האמור ולאחר עיון בבקשה למתן תמיכה ולמסמכים שצורפו לה ולאחר עיון בתבחינים שאושרו על ידי מליאת המועצה הוועדה המקצועית ממליצה בפני מליאת המועצה לאשר את התמיכה המבוקשת על ידי העמותה בסך של 350,000 ₪ .

         ז.         למען הסר ספק מובהר ומודגש כי אישור מתן תשלום התמיכה מותנה בהתחייבות העמותה לעמוד בכל התנאים והדרישות הקבועים בנוהל וכן בהתחייבותה לחתום על כל המסמכים הדרושים ו/או נדרשה כפי שקבוע בנוהל.

        ח.        כמו כן מובהר כי תשלום התמיכה יבוצע בתשלומים שיקבעו על ידי גזבר המועצה וראש המועצה ובאפשריות המימון של המועצה כאשר יובהר כי המועצה תהיה רשאית בכל עת להקטין , לשנות , לעקב או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות הנוהל משיקולים תקציביים של המועצה והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המועצה .

 

 

انا اقترح المصادقة على اقرار توصية لجنة الدعم المالي المهنية والثانوية .

خرج العضو عيسى ياسين .

التصويت :صوت لجانب اقتراح رئيس المجلس المحلي كل من السادة زهير يوسفيه , فهمي اطرش , اياد نجاره , د. فاضل ابو سبيه د. خالد مصالحه , هشام اكتيلات .

وعارض على اقتراح رئيس المجلس السادة : امير عزايزه ,فيصل عزايزه وفضيل عكاشه .

 

 

 

بعد المداولة :

 

 

القرار : تقرر باغلبية الاصوات اقرار لجنة الدعم المالي وكالتالي :

 

:

        א.        מדובר בבקשה למתן תמיכה שהוגשה ע"י מוסד ציבורי עמותת ספורט רב גילאי דבוריה "ע.ר".

         ב.         עיון בבקשה ובמסמכים מעלה כי הבקשה הוגשה בהתאם לנוהל תמיכות וצורפו לה המסמכים הדרושים עפ"י נוהל זה.

          ג.         מדובר בעמותה אשר קיימת ופועלת בתחום המועצה .

         ד.         בתקציב המועצה אושרה הקצבה לתמיכות בסך של שלוש מאות וחמישים אלף ₪ .

        ה.        הוועדה המקצועית הכינה הצעה לתבחינים אשר הובאו בפני מליאת המועצה ואושרו על ידיה.

          ו.         לאור האמור ולאחר עיון בבקשה למתן תמיכה ולמסמכים שצורפו לה ולאחר עיון בתבחינים שאושרו על ידי מליאת המועצה הוועדה המקצועית ממליצה בפני מליאת המועצה לאשר את התמיכה המבוקשת על ידי העמותה בסך של 350,000 ₪ .

         ז.         למען הסר ספק מובהר ומודגש כי אישור מתן תשלום התמיכה מותנה בהתחייבות העמותה לעמוד בכל התנאים והדרישות הקבועים בנוהל וכן בהתחייבותה לחתום על כל המסמכים הדרושים ו/או נדרשה כפי שקבוע בנוהל.

        ח.        כמו כן מובהר כי תשלום התמיכה יבוצע בתשלומים שיקבעו על ידי גזבר המועצה וראש המועצה ובאפשריות המימון של המועצה כאשר יובהר כי המועצה תהיה רשאית בכל עת להקטין , לשנות , לעקב או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות הנוהל משיקולים תקציביים של המועצה והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המועצה .

 

اختتمت الجلسة في تمام الساعة 9:00   مساء

 

كتب المحضر: محمد درويش – سكرتير المجلس المحلي