מכרזים ישנים

מכרזים ישנים

תאריך אירועכותרתהורדה
2017-02-18Old File מכרז להפעלה וניהול של בית ספר מקיף אב תחומי
2017-02-18Old File מכרז - מנהל ספרייה ציבורית
2017-02-18Old File מכרז מס 4/2015 - יישום וביצוע תכנית חינוכית
2017-02-18Old File מכרז פומבי מס' 3/2015 להפעלה וניהול של בית ספר
2017-02-18Old File מכרז פומבימס'2/2015 - עריכת ביטוחי מועצה
2017-02-18Old File מכרז לתפקיד מנהל תכנית "עיר ללא אלימות"
2017-02-18Old File מכרז סילוק אשפה
2017-02-18Old File מכרז לתפקיד עו"ס קהילתי תכנית עיר ללא אלימות
2017-02-18Old File מכרז פומבי מס' 2/2015 - עריכת ביטוחי מועצה מקומית דבוריה
2017-02-18Old File מכרז פנימי לתפקיד עו"ס במועדוניות
2017-02-18Old File מכרז 11/15 להטמנת אשפה
2017-02-18Old File מכרז מס 16/6 ביצוע פיתוח מדרגות
2017-02-18Old File מכרז 7/2016 אספקת כלי אצירה לאשפה ביתית מעורבת
2017-02-18Old File מכרז לתפקיד מנהל ספריה ציבורית
2017-02-18Old File מכרז 8/2016 איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות
2017-02-18Old File מכרז 9/2016 ביצוע עבודות שיפוץ מבנה אולם ספורט - מתנ"ס עליון
2017-02-18Old File מכרז פומבי מס'-10/16 - השלמת עבודות פיתוח ובניה מקיף דבוריה
2017-02-18Old File מכרז פומבי מס' 01/2016 לתפקיד מנהל ספריה ציבורית  
2017-02-18Old File מכרז פומבי מס' 2/2016 מפקח סביבה
2017-02-18Old File מכרז פומבי מס' 3/2016  פסיכולוג
2017-02-18Old File מכרז לתפקיד עו"ס בכיר במרכז "נתיבים להורות"
2017-02-18Old File מכרז פנימי לתפקיד מטפחת בפרויקט סמך מקצועי
2017-02-18Old File מכרז חיצוני לרופא וטרינר
2016-10-15Old File מכרז פנימי על משרה פנויה - עובד סוציאלי לנוער וצעירים

עובד סוציאלי

2016-10-15Old File מכרז לרופא וטרינר