הודעה לגבי הבחירות למועצה

הודעה לגבי הבחירות למועצה

הודעה מקומית לגבי מספר חברי המועצה ומידע אחר שימושי למועמדים לבחירות.