מידע על פי חוק חופש המידע

  1. הוגשו 5 בקשות למידע על פי חוק חופש המידע.
  2. כולם נענו בחיוב למעט בקשה אחת .
  3. מכח חוק הגנת הפרטיות נענתה בקשה אחת בשלילה.
  4. התשובות ניתנו תוך זמן סביר.
  5. אין תמצית להחלטות שיש להם חשיבות לציבור ..

 

מועצה מקומית דבוריה שואפת לשקיפות בכל תחומי הפעילות שלה, ההנהלה והעובדים מתחייבים לשקיפות מירבית, כל מכרזי המועצה והאגפים תחת אחריותה מתחייבים להציג בקטגוריה זו את כל המכרזים הפתוחים לציבור. להגשת הבקשה ניתן לפנות למזכירות המועצה או לפי ההוראות בגוף ההודעה.