האתר החדש

שלום רב לתושבים,

אנחנו עוברים לאתר חדש מותאם ומונגש, מעתה, הקשר בין התושב למועצה שקוף וקרוב יותר.

בקרו אצלנו באתר החדש בכתובת הזמנית http://nw.dabbruiya.net

פרוייקטים חדשים ועתידיים

نبذه عن المشاريع التي نفذها مجلس دبوريه المحلي سنة 2014

 1. تنفيذ بناء رياض اطفال ثلاثة صفوف في الحي الشرقي بتكلفة 2,27,421 ش.ج .
 2. ترميم وشراء ادوات لمركز التأهيل المهني بتكلفة 80 الف ش.ج .
 3. تنفيذ ترميم , المعلب المتعدد الاغراض بجانب القاعة الرياضية بتكلفة 157 الف ش.ج .
 4. تنفيذ اعمال الامن على الطرق أرصفه , وجدران واقية ودهان وتعليم الشوارع بتكلفة 153 الف ش.ج.
 5. تيسير الجو الدراسي في روضه للصم بتكلفة 30 الف ش.ج .
 6. تنفيذ اعمال انارة الشوارع الداخلية.
 7. تنفيذ اعمال ترميم ورصف شوارع واعمال تصريف مياه وارصفه بقيمة 923,940 ش.ج.
 8. تنفيذ اعمال ترميم بالمقبرة بقيمة 87,125 ش.ج.
 9. تنفيذ اعمال ترميمات في الشوارع الداخلية مبلغ وقدره 677 الف ش.ج .
 10. شراء غرف حراسه بالمدارس بقيمة 46 الف ش.ج .
 11. تنفيذ اعمال ترميم في ملعب كرة القدم بقيمة 1,296,056 الف ش.ج .
 12. شراء اجهزة واثاث لصفوف الجديده بتكلفة 220 الف ش.ج .
 13. شراء اجهزة وتجهيزات لغرف العلوم في مدرسة ابن خلدون بقيمة 140 الف ش.ج .
 14. اكال الملعب المتعدد الاغراض في الحي الشرقي.
 15. تنفيذ مشروع مبادرات بيئيه لطلاب المدرسة والجمهور بقيمة 115,789 ش.ج
 16. تنفيذ وتجهيز موقف السيارات بالقرب من بناية المجلس المحلي .

 

نبذه عن المشاريع التي ينوي المجلس المحلي تنفيذها سنة 2015 .

 

1.      التخطيط لتنفيذ اعمال وضع اشارات للمرور وشراء تجهيزات للسلامة والامان على الطرق بقيمة 155,138 ش.ج.

2.      نقل وشراء اثاث للمكتبة العامة بقيمة 800 الف ش.ج .

3.      التخطيط لاقامة قاعة رياضية في مدرسة الكندي بتكلفة عشرة مليون ش.ج

4.      التخطيط لتنفيذ اعمال تصريف مياه بتكلفة 650 الف ش.ج

5.      اقرار تنفيذ مشاريع تيسير الوصول الى المجلس ومؤسساته بقيمة 868789 ش.ج .

6.      تنفيذ اعمال في ملعب كرة القدم.

7.      تنفيذ اعمال تصليح شوارع .

8.      تنفيذ اعمال صيانه لانارة الشوارع .

9.      ترميم في ملاعب الرياضيه وبناء ملاعب جديده .

 

10.  اقامة ملعب متعدد الاغراض بالقرب من القاعة الرياضية وترميم موقف السيارات هناك.

הדפסהדואל

מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות

קיים מאגר מידע אחד לרשות המקומית דבוריה כמפורט להלן:

 1. מאגר מידע בחברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ .

 

ע"פ הוראת חוק הגנת הפרטיות: על כל רשות מקומית לאבטח את מאגרי המידע שלה! 

הרשויות המקומיות הן הבעלים של מאגרי מידע רבים, ורבות מהן מחזיקות את מאגרי המידע שבבעלותן באחזקת החברה לאוטומציה, המספקת שירותי מחשוב מגוונים לרשויות המקומיות ומהווה לשכת שירות חיצונית של הרשויות.

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"),לתקנות הנלוות אילו, הרשויות המקומיות מחויבות לרשום את מאגרי המידע שבבעלותן בפנקס מאגרי המידע. כמו כן, בהתאם להוראות החוק יש צורך בהסכם בכתב בין החברה לאוטומציה (קרי,מחזיק המאגר), לבין הרשות המקומית(קרי, בעל המאגר). 

בהסכם כאמור יש לקבוע, בין היתר, למי תהיה נתונה אפשרות הגישה למאגר המידע.

מטרת מסמך זה היא לסייע ולכוון את הרשות המקומית בפעולות הנדרשות לרישום מאגרי המידע שברשותה, ולחתימה על הסכם מול החברה לאוטומציה , כנדרש בין בעל מאגר המידע והחברה המחזיקה במאגר. 

יצוין כי על פי החוק, הרשות המקומית והחברה לאוטומציה אינן רשאיות להפעיל, להחזיק ו/או לתחזק מאגרי מידע, שאינם רשומים בפנקס מאגרי המידע ושאין לגביהם הסכם בכתב כנדרש. 

פעילות הסדרת הרישום והחוזה, מחויבת למניעת מצב בו החוק לא מקוים. 

אי קיום הוראות החוק מהווה עבירה חמורה שהעובר אותה דינו מאסר שנה ועד חמש שנים, לפי סוג העבירה, וזאת בנוסף לאמצעי אכיפה אחרים הנתונים לרשם מאגרי המידע.

מאגרי המידע

בהתאם למערכות השונות, החברה לאוטומציה מחזיקה במספר מאגרי מידע עבור לקוחותיה:

 • א. מאגר מערכת יוצרת חיוב – מג"ע, חינוך, חניה, רישוי עסקים וכד' 
 • ב. מאגר שכר ומשאבי אנוש – עובדי הרשות המקומית
 • ג. מאגר מערכת רווחה - לקוחות המערכת
 • ד. מאגר מערכת פיננסית – ספקי שירות וציוד לרשות המקומית

 

הדפסהדואל

תחומי האחריות של המחלקות

ראש המועצה

מוביל מדיניות למימוש חזון המועצה ופועלת בשיתוף המחלקות השונות לקידום המטרות שהגדירה המליאה, תוך קיום קשר רציף עם התושבים, הנהגת היישוב וגופים ציבוריים ממלכתיים.
ראש המועצה שם את התושב במרכז החשיבה והטיפול בכדי לוודא שכל תושב מקבל את מלוא השירות במקצועיות ובאדיבות.

גם הוא אחראי לפיתוח כלכלי

-          מדיניות הדלת הפתוחה - ראש המועצה מקיים מפגשים עם תושבים שמעוניינים, בתיאום מראש, בימי קבלת הקהל במועצה  ואחר הצהרים.

-          הפעלת מליאת המועצה

-          מפגשי צוות מטה מול מטה אחת לשנה

-          פורום ראש המועצה

-          תיירות ויזמות

-          פיתוח מקורות תעסוקה

-          פיתוח מקורות הכנסה

-          טיפול בשטחים פתוחים

-          חקלאות

-          פיתוח אזורי תעסוקהמחלקת  מזכיר המועצה
מזכיר המועצה אחראי על המנהל הכללי במועצה, מנהל תקין, מערך השירותים המוניציפאליים, הקמה ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה, תחום המחשוב והמידע תביעות משפטיות, תחבורה, גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמינהל התקין, ניהול ארכיב המועצה וכן על עבודת המטה ותחומים חוצי ארגון.
אחראי למימוש חזון המועצה והמטרות שהוגדרו על ידי מליאת המועצה לשנים הבאות. בנוסף מלווה מזכיר המועצה את תהליך הצמיחה הדמוגרפית במועצה.

מהווה את ערוץ הקשר השוטף מהמועצה אל הישוב והתושב ומהם אליה.
פרסום המידע והנגשתו לתושב מהווה את התשתית והבסיס לתקשורת בריאה בתוך קהילת המועצה ומתוך המועצה החוצה.

תחומי אחריות המחלקה:

-          ניהול מערך השירותים המוניציפאליים שמפעילה המועצה

-          ניהול משאבי האנוש של המועצה ואחריות לרווחת העובדים ולקידומם

-          תחום המחשוב במועצה ומוסדותיה, בכללם מוסדות החינוך

-          תחום המידע, ניהול מערך מידע מועצתי, אתר אינטרנט, אחריות על חוק חופש המידע

-          תכנון אסטרטגי רב שנתי למימוש מדיניות המועצה

-          תכנון וניהול פעילותה השוטפת של המועצה ועבודת מטה בתחומים חוצי ארגון

-          עדכון ותפעול מערכות המידע במועצה

-          הנגשת המידע לתושב על המועצה ופעולותיה

-          ניהול מערך המידע בשעת חירום

-          יישום חוק חופש המידע 


מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

מפתחת ומנהלת את מכלול השירותים המוניציפאליים הדרושים ליישוב ודואגת ליישמם באופן מקצועי ואיכותי בהתאם לסל השירותים של הכפר. המחלקה שמה לה ליעד לפעול לאיתור מוקדם וטיפול מניעתי של מפגעים שונים וזאת באמצעות ניטור ואחזקה .

תחומי אחריות המחלקה:
- תברואה
- בטיחות
- רישוי עסקיםמחלקת הכספים
מחלקת  הכספים של המועצה אחראית על כל מערך הכספים של המועצה, ניהול תקציב המועצה השוטף והתב״רים, ניהול מערך הארנונה, גביית אגרות, היטלים ותשלומים. ניהול מערך המכרזים והרכש של המועצה, ניהול מערך הנהלת החשבונות של הרשות, והכול בכפוף לדרישות והנחיות משרד הפנים ולניהול תקין.

מחלקת ההנדסה
מחלקת ההנדסה אחראית לתכנון, ופיתוח תשתיות ומבני ציבור במועצה, אישור תוכניות. המחלקה מסייעת ומלווה את הישוב בקידום בפרויקטים ובגיוס משאבים לטובת פיתוח ושדרוג תשתיות.
תחומי אחריות
- הקמת ותחזוקת תשתיות ברחבי המועצה בהתאם לתוכנית השנתית
- ליווי ההרחבות במועצה
- הקמת מבני חינוך בתי ספר, כיתות, גני ילדים
- הקמת מבני ציבור
- בדיקת תוכניות פיתוח לפני אישורי הוועדה המקומית לתכנון ובניה

מחלקת חינוך ותרבות
החינוך במועצה מקומית דבוריה, בכל גיל ובכל תחום, הינו היעד המרכזי ובו מושקעים עיקר תשומת הלב ומשאבי המועצה. תחום החינוך הוא התחום בו באה יותר מכל, הלכה למעשה, המשמעות העמוקה של תפיסתנו כמועצה. אחראית על הסעות החינוך המיוחד פועלת למתן שירות איכותי, ממיטבי ובטיחותי לכלל התלמידים ..
תחומי האחריות של מחלקת החינוך:
- הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי
- הפעלת קצינת ביקור סדיר
- הפעלת מערכת הגיל הרך בגני המועצה ומתן ליווי סיוע ותמיכה .
- הפעלת היחידה לקידום נוער הנוער
- הפעלת בתי הספר בתחום הכפר
- הפעלת מערך החינוך המיוחד כך שיהיה לכל ילד מענה מיטבי
- הפעלת מערך החינוך החברתי .

- הפעלת ייזום, הפקה וארגון אירועי תרבות של המועצה
- תמיכה בפעילות התרבות במועצה
- תמיכה כספית בפעילויות תרבות במועצה

- הפעלת מערך ההסעות תלמידים
- הכנת מסלולים למכרזי הסעות תלמידים
- פיקוח ובקרה על קווי ההסעות תלמידים

 

 

המחלקה לשירותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה מקומית דבוריה רואה את עצמה כמחלקה מקצועית, שייעודה לשפר את איכות החיים ורווחתם של הפרטים, המשפחות, הקבוצות, במגוון מעגלי החיים, במצבי מצוקה ומשבר, בשגרה ובחירום, באופן זמני או מתמשך. מטרת המחלקה היא לאפשר לאוכלוסיות היעד מיצוי יכולות ותפקוד אופטימאלי, כל זאת בכפוף לנוהלי משרד הרווחה, חזון המועצה, ערכי המחלקה והאתיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית.
המחלקה תהיה שותפה לתכנון, עיצוב ובנייה של תשתית חברתית, להעצמת החוסן הקהילתי של התושבים וחיזוקו בהתאם לאופיינו המיוחד.
תחומי אחריות המחלקה
- מתן שירותים עפ״י חוקי המדינה, משרד הרווחה ומדיניות המועצה
- מתן מענה מקצועי ונגיש לכל תושב באמצעות עו״ס .
- עבודה קהילתית ותחום בינוי קהילתי
- הערכות ומתן מענים בחירום
- מתן מענים ותוכניות מניעה וטיפול בסיכון מפעוטות ועד נוער
- שירותים ייחודיים: גישור, טיפול משפחתי, התנדבות, בריאות וצרכים מיוחדים

 

 
מחלקת ספורט
ייעודה של מחלקת ספורט במועצה הוא לייצר מרחב ומגוון של פעילויות, בעלות משמעות ותוכן לילדים, נוער ומבוגרים בתחומי עניין מגוונים, על מנת לאפשר לכל אחד מתושבי המועצה את מירב אפשרויות הבחירה. המחלקה יוזמת ומפעילה מגוון פעילויות, תוך שמירה על איזון בין פעילויות אזוריות לבין תמיכה וסיוע בפעילויות מקומית המאפשרות פיתוח וחיזוק תרבות פנאי מקומית לכל הגלאים .
תחומי האחריות של המחלקה:
- ניהול פעילויות ספורט בלתי פורמאליות במרכזי הספורט
- ניהול והפעלת מערך החוגים במועצה
- בנייה, שיפוץ ותחזוקת מתקני הספורט והחוגים שבשימוש המועצה והוספת מתקנים חדשים לפי הצורך
- הפעלה, ניהול וייצוג קבוצות ספורט תחרותי במסגרת האיגודים השוניםמחלקת ביטחון
מחלקת הביטחון במועצה אחראית על ביטחון התושבים ואבטחתם בזמני רגיעה וחירום, ומהווה את חוליית הקשר והתיאום בין מוסדות המועצה לגורמי חוץ בעיתות רגיעה וחירום.

תחומי אחריות המחלקה:

- תיאום קשר עם גורמי החירום והביטחון.
- תכנון והפעלת מערך החירום של המועצה.
- ניהול הביטחון במוסדות החינוך.
- ניהול הביטחון בכפר.. 

 

הדפסהדואל

חברי המועצה

מס' שם תפקיד נייד כתובת מיל
1 זוהיר יוספיה ראש המועצה 0528411030 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ד"ר ח'אלד מסאלחה ממלא מקום ראש המועצה 0505722119 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 השאם אכתילאת סגן מועצה 0572275158 ת.ד: 768דבוריה 16910
4 פדיל עוכאשה חבר מועצה 0523702068 ת.ד: 427 דבוריה 16910
5 עיסא יאסין חבר  מועצה 0572406893 ת.ד: 415 דבוריה 16910
6 פהמי אטרש חבר מועצה 0526081298 ת.ד: 943 דבוריה 16910
7 אמיר עזאיזה חבר מועצה   0505475888 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ת.ד: 98 דבוריה 16910
8 ד"ר פאדל אבו סוביה חבר מועצה 0507798878 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 פיסל  חסין עזאיזה חבר מועצה 0508267210 ת.ד: 20 דבוריה 16910
10 נגאר איאד חבר מועצה 0505724071 Ngara This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ת.ד : 314 דבוריה 16910

הדפסהדואל

קרנות ומלגות

בשנת 2014 המועצה תקצבה סכום של 150 אלף ₪ למטרת מלגות לסטודנטים.

תמיכות

בשנה שחלפה , הרשות המקומית נתנה תמיכות כמפורט להלן:

 • מתנ"ס דבוריה בסך של 650 אלף ₪.
 • העמותה לספורט רב גילאי  בסך 167 אלף ₪.

 

הדפסהדואל