מכרזי העסקה

מכרזי העסקה

תאריך אירועכותרתהורדה
2018-12-04Old File קייטנה ניצנים חורף תשע"ט
המועצה המקומית דבוריה מעוניינת בקליטת מורים, גננות, סייעות להפעלת קייטנת ניצנים חורף תשע"ט , על פי כך ניתן להגיש מועמדות לעבודה בקייטנה
2018-08-08Old File טופס הגשת מועמדות מזכיר קלפי בחירות
להלן טופס הגשת המועמדות, נא למלא ולמסור למזכירות המועצה המקומית דבוריה לאחר עיון בתנאים והגשת כל המסמכים הדרושים.
2018-06-13Old File מכרז פומבי על משרה - מהנדס המועצה
תיאור התפקיד: מהנדס המועצה. היקף משרה: 100%
2018-05-06Old File הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים - הארכה
הארכת מועד -  הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית דבוריה
2018-04-05Old File הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית דבוריה
2017-02-18Old File תפקיד מנהל יחידת נוער
2017-02-18Old File משרה פנויה: מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור
2017-02-18Old File מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור
2017-02-18Old File טופס מישרה פנויה
2017-02-18Old File רכז יישובי לפרויקט סביבה שווה
2017-02-18Old File סייעת לגננת וסייעת שניה לגננת
2017-02-18Old File הסעות ולווי פעוטות למעונות יום
2017-02-18Old File التسجيل للبساتين والروضات للسنة الدراسية القادمة
2017-02-18Old File עובד ניקיון במחלקת החינוך