מכרז פומבי מס' 3/2016  פסיכולוג

מכרז פומבי מס' 3/2016  פסיכולוג
גודל קובץ:
167.00 kB
תאריך:
27 דצמבר 2015
הורדות:
823 x

בהתאם לצו המועצות המקומיות( נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז-1977, המועצה המקומית דבוריה מודיעה על משרה פנויה:

תאור  התפקיד :פסיכולוג חינוכי

הדרגה : פסיכולוגים 37-38

היקף משרה : 40%

מקום העבודה : מועצה מקומית דבוריה.

• קביעה מקצועית למתן שירותים פסיכולוגיים ברשות המקומית .

• בוחן ומגדיר צרכים למתן שירותים פסיכולוגים לתלמדי בתי הספר.

• עבודה טיפולית , הכוללת איתורן ואבחון של אוכלוסיות בעלות קשיים רגשיים/ חברתיים/לימודיים.

• יש לו את היכולת לעבוד בצוות עובדים.

דרישות התפקיד:

• השכלה: תואר שני (M/A) בפסיכולוגיה חינוכית ו/או פסיכולוגיה קלינית וקבל את האישור להשתתף במכרז ממרכזת תוכנית ההשלמה.

• רישום בפנקס הפסיכולוגים במשרד הבריאות.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, כושר למידה, הבנה ותפיסה, כושר עבודה בצוות, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים, כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

הגשת בקשות : 

• טפסים להגשת מועמדות אפשר לקבל ממשרד מזכיר המועצה מר מוחמד דרויש.

• את הבקשות יוגשו במעטפה למזכיר המועצה לא יאוחר מיום 12/01/2016 בשעה 12:00 בצהריים.

• בקשות שלא תכלולנה קורות חיים ואת התעודות והמסמכים והכישורים המתאימים לא תידונה .

• המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

 

 
 
 
Powered by Phoca Download