מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור

מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור
גודל קובץ:
301.00 kB
תאריך:
07 יוני 2015
הורדות:
929 x

מכרז פובמב על משרה פנויה   

בהתאם לצו המועצות המקומיות ( נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז 1977, המועצה המקומית דבוריה מודיעה על משרה פנויה :

תיאור התפקיד מבקר פנים  וממונה על תלונות הציבור.  

הדרגה : לפי דירוג דרגה או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים. 

היקף המשרה :   50%          

מקום העבודה : מועצה מקומית  דבוריה

תיאור התפקיד :

·         בדיקת פעולות הרשות מבחינת התאמה לדרישות כל דין להנחיות הרשות.

·         אחראי על בירור תלונות הציבור המוגשות כנגד הרשות, על פי חוק הרשויות המקומיות (הממונה על תלונות הציבור).

·         הכנת תכנית עבודה ותקציב ליחידת הביקורת הכוללת נושאי ביקורת שצריכים להיבחן ולהיחקר.

·         ביקורת הפעולות השונות המתבצעות ברשות המקומית.

·         ביקורת תחומים שונים ברשות המקומית כגון: משק,כספים, כ"א , הנדסה, תברואה , וכדו'.......

·         הגשת דו"חות ביקורת לראש הרשות המקומית הכוללים חומר רקע, עבודות ממצאים, מסקנות והמלצות.

·         מעקב אחרי שיפורים ותיקון ליקויים שנחשפו בדו"חות הביקורת.

·         ניהול צוות עובדים.

דרישות התפקיד :

השכלה : בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון, או לחילופין בעל עשר שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב- 1992 ובאישור הממונה על המחוז.

דרישות  ניסיון:

n       ניסיון תעסוקתי מוכח ומוצלח לפחות 7 שנים ועיקר עיסוקו במשך שנתיים לפחות היה עריכת ביקורת על עבודתו של אחר, לאחר מעשה, וכי דו"ח הביקורת שערך הוגש לגורם הממונה על המבוקר ומתוך מטרה להפיק לקחים לעתיד שיביאו לתיקון הליקויים, במידה ונמצאו כאלה.

תנאים כללים

n       תושב ישראל.

n       לא הורשע בעבירה שיש עמה קולון.

n       אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או גוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה לרשות מקומית.

n       אינו חבר מועצה אלה אם עברו עשר שנים מתוך כהונתו כחבר מועצה או שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה בעירייה או מועצה גובלת.

כישורים אישיים

n       אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, סמכותיות, נשיאה באחריות, טיפול במספר נושאים במקביל, כושר התמדה, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים, כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

דרישות תפקיד מיוחדות :

n       ידע בפקודות העיריות, דיני מועצות מקומיות וחוקים הדרושים לביצוע עבודת הביקורת.

n       הכרת אוגדן תנאי שירות של עובדים ברשויות מקומיות, תקש"יר, תכ"מ וכל נוהל ותקנה המתייחסים לעבודת הביקורת.

n       המועמד חייב להציג תעודת יושר.

הגשת בקשות :

n       כל מי שרואה עצמו /ה מתאים/ה לתפקיד הנ"ל, נא להגיש מעמדות במעטפה  למזכיר המועצה מר מוחמד דרויש. לא יאוחר מיום 23/06/2015 בשעה12:00 בצהריים .

n       טפסים להגשת מועמדות אפשר לקבל ממשרד מזכיר המועצה מר מוחמד דרויש .

n       בקשות שלא תכלולנה קורות חיים ואת התעודות והמסמכים והכישורים המתאימים לא תידונה .

n       המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

                                                                                                בברכה,

 

                                                                                                רו"ח זוהיר יוספיה – ראש המועצה

 
 
 
Powered by Phoca Download