מכרז פומבי מס'-10/16 - השלמת עבודות פיתוח ובניה מקיף דבוריה

מכרז פומבי מס'-10/16 - השלמת עבודות פיתוח ובניה מקיף דבוריה
גודל קובץ:
28.50 kB
תאריך:
29 יולי 2016
הורדות:
695 x

פרסום מכרז פומבי מס'-10/16

השלמת עבודות פיתוח ובניה מקיף דבוריה

 

מועצה מקומית דבוריה מכריזה על קבלת הצעות מחיר מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבנייה והפיתוח במעטפה סגורה, לבצוע עבודות השלמת פיתוח ובניה בבית ספר מקיף  בכפר דבוריה, לפי התנאים הבאים :-

 

1- רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים לענף הבנייה -100 בסווג ג-3 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות .

2- את ההצעה ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת -5000₪  כולל מע"מ שלא יוחזרו בכלל .

 

3- על הקבלן המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית בשיעור של-10% מערך ההצעה כולל מע"מ וצמודה למדד הבניה לתקופה 11/11/16 , הצעה שלא יצורף לה ערבות, לא תובא לדיון והיא תפסל .

 

4- להצעה יש לצרף העתק מתעודת הקבלן הרשום בתוקף כלל תעודת קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות וערבות ותעודת ניהול ספרים כחוק למס הכנסה ומע"מ.

 

5- סיור קבלנים חובה יתקיים ביום - שני ה-01/08/2016 שעה -9:30 בבוקר, הפגישה תתחיל במשרד מהנדס המועצה בדבוריה.

 

6- המועד האחרון למסירת ההצעות, הינו במשרד מזכיר המועצה בדבוריה במסירה אישית ביום שני  ה- 08/08/16 שעה 12.00 .

 

7- וועדת המכרזים ו/או הנהלת המועצה רשאית לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו מעבודות קודמות דומות, כולל עמידתו בלו"ז. כמו כן המועצה המקומית בדבוריה אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ושומרת לעצמה את הזכות לבטל את כל המכרז או חלק ממנו ולא תהיה לקבלן כל זכות לתבוע את המועצה או לקבל ממנה פיצויים כתוצאה מכך .

 

 

 

 

בכבוד  רב,

רו"ח יוספיה זוהיר

ראש מועצת דבוריה

 

 
 
 
Powered by Phoca Download