מכרז לרופא וטרינר

 

תאריך :03/12/2014

מכרז לרופא וטרינר  

בהתאם לצו המועצות המקומיות ( נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז 1977, המועצה המקומית דבוריה מודיעה על משרה פנויה :

 

תיאור התפקיד : רופא וטרינר

דרוג ודרגה: ויטרנרים  9 -4

היקף המשרה :   33%.

n      אחרי לניהולה ולתפעולה של היחידה הווטרינרית. כמו כן אחראי לנתינת שירותים וטרינריים כגון: בדיקות בעלי חיים , שחיטה ו/או אחזקה בבית קירור.

n      פיקוח ואכיפה על בעלי חיים ברשות המקומית.

n      פיקוח ואכיפה על מכירה/שיווק/ החזקה/הובלה/אכסון של מזון מן החי ברשות המקומית.

n      פיקוח בבתי מטבחיים ובתי שחיטה לעופות ( אם קיימים בתחום הרשות המקומית).

n      קידום ההסברה בנושא בעלי חיים.

 

דרישות התפקיד:

n      הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל.

n      ניסיון מקצועי : עדיף ניסיון מוכח ומוצלח כרופא וטרינר במוסד ציבורי כלשהו, ברשות מקומית אחרת או כווטרינר עצמאי במשך 3 שנים לפחות.

 

כישורים אישיים : אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע כושר למידה, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, נשיאה באחריות, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים.

 

דרישות תפקיד מיוחדת: רישיון נהיגה בתוקף.

                                        עבודה בשעות בלתי שגרתיות

                                        איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים  לבין בריאות הציבור.

                                    הצגת תכנים מקצועיים בפורומים בכירים.         

 

n      מי שמעוניין/ת להגיש מועמדות ורואה את עצמו/ה מתאים/ה למשרה הנ"ל יגיש את המועמדות במעטפה סגורה למזכיר המועצה לא יואחר מיום_18/12/2014 שעה 12:00 בצהריים..

 

n      כל בקשה שלו תכלול קורות חיים, תעודות וכישורים מתאימים לא תתקבל.

 

 

בברכה

רו"ח זוהיר יוספיה  

 

ראש המועצה המקומית

הדפסהדואל